Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovno pravo
  • Predavatelj: Milena Matić Klanjšček, univ.dipl.prav. in polit.
  • Vrsta roka: Prvi redni (2468)
  • Datum roka: 4. 1. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.