Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni
  • Predavatelj: Helena Jošt, prof.
  • Vrsta roka: Drugi redni (2540)
  • Datum roka: 10. 6. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.