Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovni tuji jezik 1
  • Predavatelj: Helena Jošt, prof.
  • Vrsta roka: Drugi redni (2543)
  • Datum roka: 10. 6. 2019
  • Datum zapisnika: 17. 6. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12310265007