Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovni tuji jezik 1
  • Predavatelj: Helena Jošt, prof.
  • Vrsta roka: Tretji redni (2544)
  • Datum roka: 2. 9. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.