Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovno komuniciranje
  • Predavatelj: mag. Jelka Bajželj
  • Vrsta roka: Drugi redni (2548)
  • Datum roka: 2. 4. 2019
  • Datum zapisnika: 10. 4. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12310265032