Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

 • Študijsko leto: 2018/2019
 • Predmet: Poslovni tuji jezik 1
 • Predavatelj: Meta Arnež
 • Vrsta roka: Prvi redni (2573)
 • Datum roka: 19. 3. 2019
 • Datum zapisnika: 19. 3. 2019

 • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
  1 12310265026 
  2 12310265027 
  3 12310265028 
  4 12310265029 
  5 12310265030 
  6 12310265032 
  7 12310265033 
  8 12310265035 
  9 12310265036