Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovno pravo
  • Predavatelj: Milena Matić Klanjšček, univ.dipl.prav. in polit.
  • Vrsta roka: Drugi redni (2656)
  • Datum roka: 17. 4. 2019
  • Datum zapisnika: 23. 4. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12310265007