Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovni tuji jezik 2
  • Predavatelj: mag. Jelka Bajželj
  • Vrsta roka: Tretji redni (2661)
  • Datum roka: 5. 6. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.