Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovna matematika s statistiko
  • Predavatelj: Viktor Stare, mag., univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Četrti redni (2748)
  • Datum roka: 29. 8. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.