Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovno pravo
  • Predavatelj: Milena Matić Klanjšček, univ.dipl.prav. in polit.
  • Vrsta roka: Tretji redni (2751)
  • Datum roka: 14. 6. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.