Seznam prijavljenih na izpitni rok


Ekonomist-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Poslovni tuji jezik 1
  • Predavatelj: Meta Arnež
  • Vrsta roka: Četrti redni (2769)
  • Datum roka: 2. 9. 2019
  • Opomba: Oddaja SN 2 tedna pred izpitom, zagovor 1 teden pred izpitom, kontaktirajte predavateljico.

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.