Seznam prijavljenih na izpitni rok


Organizator socialne mreže-izredni-Kranj

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Tuji jezik
  • Predavatelj: Meta Arnež
  • Vrsta roka: Tretji redni (12410)
  • Datum roka: 22. 8. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.